Схема форми бухгалтерського обліку

схема форми бухгалтерського обліку
Кожен журнал має постійний номер. У журналі може вміщуватися від двох до декількох однорідних синтетичних рахунків. Це дає змогу зосередити облік за всіма синтетичними рахунками лише в незначній кількості журналів. Наприкінці місяця за кожним журналом підбивають підсумки зроблених записів. Первинні документи зберігаються окремо від журналів-ордерів або допоміжних відомостей. Наприклад, в ж-о № 1 по рахунку 50 «Каса» записуються тільки ті операції, за якими рахунок «Каса» кредитується. Найбільша перевага цієї ФБО – можливість зручно формувати інформацію для фінзвітності.


Тому систематична запис у журналах є одночасно і хронологічної записом. Если в организации совершается значительное количество хозяйственных операций, то они могут записываться вначале по соответствующим ведомостям, а уже итоговые данные ведомостей за месяц записываются в Книгу учета фактов хозяйственной деятельности. Потім за цими відомостями раз на місяць складаються меморіальні ордери.

Журнали-ордери побудовані так, що в них нагромаджуються і підсумовуються дані для перенесення їх до звітних форм. Загальний підсумок цього журналу відбиває обсяг господарської діяльності підприємства і використовується для контролю повноти відображення операцій на синтетичних рахунках. Поняття централізованої бухгалтерії характерне переважно для бюджетних установ і організацій. Цей принцип визначає порядок групування первинних документів — за датою. Спрощена форма бухгалтерського обліку рекомендована до застосування виключно на малих підприємствах і в обліковому процесі бюджетних установ не використовується.

Похожие записи: