Схема мотиваційного процесу

Прагнення — це мотиви, в яких виявляються потреби особистості в умовах спеціально організованої діяльності. Так, для молодих працівників важливими є кар’єра, життєвий успіх. У працівників передпенсійного віку сильними мотивами підвищення продуктивності праці є визнання їх авторитету, цінності, незамінності для фірми тощо. Працівники очікують, що директор фірми буде заробляти більше, ніж його заступник. “Зовнішня справедливість” відноситься до порівняння заробітку для однакових робіт у різних організаціях. Якщо сила потреби досягає середнього рівня, то пов’язані з невдачею негативні емоції діють активніше, що веде до мобілізації зусиль та зростання ефективності діяльності. Якщо нова програма взята зі стелі, працівникам починає здаватися, що керівники не поважають їх.

Первинні по природі своєї є фізіологічними потребами: людина не може обійтися без їжі, води, одягу тощо. Сукупність таких рушійних сил і є мотивацією людини до діяльності. Людина повинна також мати надію на те, що обраний нею тип поведінки справді сприятиме задоволенню і досягненню бажаного. Відповідно до теорії Герцберга, наявність факторів умов праці не буде мотивувати працівників. Проблема рівня домагань особистості вперше була поставлена у психологічній школі Курта Левіна. Тільки знаючи, що рухає людиною, що спонукає її до діяльності, які мотиви покладено в основу її дій можна спробувати розробити ефективну систему форм і методів управління людиною.
Зовнішнє винагородження виникає не від самої роботи, а надається організацією через систему стимулів (заробітна плата, додаткові виплати і пільги, визнання, похвала і т.ін). Сукупність вище перерахованих елементів мотивації визначає певну техніку мотивації, яку використовують в організації. Чим вища кваліфікація та статус співробітника, тим більше значення мають для нього факти нематеріального заохочення. І навпаки, домінуючий мотив у стимулюванні низькокваліфікованих працівників — конкретна сума заробітної плати. Вона може бути швидкоплинною і тривалою; безпе­рервною і перервною; послідовною і непослідовною тощо.

Похожие записи: