Схема за включване на датчик за движение

схема за включване на датчик за движение
Тази потенциална разлика се улавя от електроника, усилва се и е правопропорционална на напрегността на външното магнитно поле, обикновено създавано от магнит или електромагнит. Възможностите им за използване са две: » Като самостоятелно монтирани прибори, които управляват подаването на електрическо захранване към свързаните към тях отделно монтирани осветителни тела. » Вградени в самите осветителни тела. Със същия обхват може да се похвали и сензорът IS 140-2. Последната новост при пасивните инфрачервени сензори са т.нар. минисензори. Те имат конусообразна сегментирана леща, която концентрира и насочва уловените инфрачервени лъчи към свръхмодерен, изключително чувствителен пиродетекторен чип.


Има температурна стабилизация, което повишава чувствителността му и рязко намалява влиянието на температурните колебания на въздуха. При датчици по-старо поколение, този транзистор не е защитен от пренапрежение и датчика няма в себе си монтирани филтрови кондензатори, което е причина за по-честите дефекти на тези два датчика. Това е най-лесният и бърз начин обикновената лампа да се превърне в сензорно управлявана, която автоматично да се включва при настъпване на нощта и да се изключва на зазоряване. Най-съществен принос, датчиците на Хол имат в автомобилната индустрия — прилагането им е позволило да се направят по-икономични двигатели с вътрешно горене, благодарение на по прецизното управление на изгарянето на горивната смес. Формата им е част от цилиндър със забележими с невъоръжено око вертикални сегменти. Така по-точно се регулира територията, в чиито граници сензорът ще реагира.

Моделът NightMatic 3000 Vario е усъвършенстван, като в допълнение може да се зададе интервал, например между 22 часа и 5 часа сутринта, когато осветлението да бъде изключено. Централно управляваните цифрови и радиочестотни безжични системи за контрол на осветлението позволяват дистанционно програмиране, което може да бъде прецизирано с течение на времето с цел увеличаване на икономията на енергия.Етикети: осветление екстериорно осветление контрол димиране. Като всеки прибор направен от метал или полупроводник, датчика на Хол променя параметрите си при промяна на температурата. За щастие, температурна компенсация се налага само при прецизните линейни датчици. Този тип датчици на Хол имат параметър наречен хистерезис — интензитета за включване на датчика е различен от този за неговото изключване, като обикновено този за изключване е малко по-малък. Оптичната му система е значително усъвършенствана, с което е повишена чувствителността при регистриране на топлинното излъчване от човешко тяло, увеличен е и обсегът на действие, а невидимата за сензора зона под него е силно ограничена.

Похожие записи: