Технологичная схема ликеро-горилчаных напоив

технологичная схема ликеро-горилчаных напоив
Існуючі типи класифікацій природних вод не відображають всієї різноманітності хімічного складу вод, що визначаються колом завдань, що вирішуються на основі введеної класифікації. Азотовмісні речовини (іони NH4+, NO2-, NO3-) утворюються у воді головним чином в результаті розкладу сечовини та білків, які в воду попадають з стічними водами. Третя група речовин включає розчинні у воді гази та органічні сполуки як біологічного, так і антропогенного походження.


При розміщенні бочок декількома рядами кожний наступний ряд укладають на прокладки із дошок з підклинюванням усіх крайніх рядів. Створення та використання високопродуктивних пасовищ.Рекомендуються технології вирощуваня поліпшених посівів та вирощування високих врожаїв насіння кормових культур. Поэтому у многих производителей отстаивание может длиться до 7 дней.

Согласно стандартам, ассимиляция (отстаивание готовой смеси) должна длиться не менее 48 часов. По мнению опытных технологов, данного времени недостаточно. Визначено особливості технологічного процесу та можливості його удосконалення з точки зору санітарних вимог. Програми розроблено відповідно до завдань, передбачених кваліфікаційними характеристиками посадових категорій: головного інженера, начальника зміни, головного технолога, інженера-технолога, головного механіка, завідувача механічних майстерень.

Похожие записи: